Hardangerbrua

Videreutvikla bedrift

Ambisjonar om vekst treng ofte ei hjelpande hand undervegs for å føra til handling.  Hos Næringshagen i Hardanger AS finn du slik hjelp! Om vi sjølve ikkje føler at vi har nødvendig kompetanse, så vil vi finna det i næringshagemiljøet til SIVA. Blir du målbedrift vil du få rådgjeving og hjelp med 25% eigenandel!
 
Vi kan tilby hjelp med dette:
 • Vidareutvikla forretningsplanen din
 • Økonomi – budsjett
  • Søknader om finansiering av prosjekt
  • Offentleg støtteordningar
  • Kobling mot Innovasjon Norge og FoU-institusjonar.
 • Nettverk mot andre bedrifter i same bransje
 • Rådgjeving frå spesialistar i SIVA-systemet
 • Kurs og kompetanseutvikling.
 • Samlokalisering i eit kontormiljø
 • Møteplass med møterom, breidband, kopiering m.m.