Hardangerbrua

Starta bedrift

Vegen frå ein god idè til marknaden kan vera lang og vanskeleg. Ynskjer du hjelp til å starta eiga bedrift? Då skal du kontakta Næringshagen i Hardanger AS. Som målbedrift kan du få ein betydeleg rabatt på rådgjeving og hjelp. Denne rabatten er det Siva som dekker gjennom sitt næringshageprogram som er ei indirekte støtte til bedrifter som har som mål å vekse.
 
Vi kan tilby hjelp med dette:
 • Laga forretningsplan
  • Marknadsplan
  • Organisering av bedrifta
 • Økonomi – budsjett
  • Søknader om finansiering.
  • Offentleg støtteordningar
  • Kobling mot Innovasjon Norge og FoU-institusjonar.
 • Nettverk mot andre bedrifter i same bransje
 • Rådgjeving frå spesialistar i SIVA-systemet
 • Eiga kompetanseutvikling.
 • Samlokalisering i eit kontormiljø
 • Møteplass med møterom, breidband, kopiering m.m.