Hardangerbrua


 

Innovasjon Norge

Næringshagen i Hardanger AS  kan knyta deg opp til Innovasjon Norge med dei tenester dei kan tilby  både til gründerar og dei som vil vidareutvikla eksisterande bedrift.

www.innovasjonnorge.no

Klikk her for å  koma i kontakt med det lokale kontoret i Hordaland.