Hardangerbrua


 

Altinn – offentleg portal

www.altinn.no

Her kan du finna hjelp til det aller meste når du har logga deg inn.  Alle næringsdrivande brukar denne til registreringar i Brønnøysund, mva-betaling m.m.

Her finst det mellom anna her eit stort utval av dokumentmalar og oversikt over offentlege støtteordningar.