hardangerr%c3%a5det

Vinn reisegåvekort til ein verdi av 5 000 kr.

Pendlar du INN eller UT av Hardanger, då er du til stor hjelp om du svarar på denne spørjeundersøkinga frå HARDANGERRÅDET

Spørjeundersøking
I samband med at «Bulyst og bukvalitetar i Hardanger» vert eit hovudtema for årets Hardangerkonferanse 15.–16. november i Norheimsund, ynskjer vi å stille nokre spørsmål til personar som anten bur i Hardanger og pendlar ut av regionen - eller som pendlar inn til ein kommune i Hardanger og som ikkje bur i regionen. Alle som er i denne målgruppa vert med dette inviterte til å svare på spørjeundersøkinga og med det ta del i trekkinga av eit reisegåvekort til ein verdi av 5.000 kr.
 
Meir informasjon og spørjeundersøkinga finn du på www.hardanger.com