grunderakademiet 3

Vil du starta di eiga bedrift?

Kurs for gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfase
Innhald i programmet 
SAMLING 1:
Drivkraft & ambisjon- Kunde & Marknad- Produkt- Inntening
SAMLING 2:
Kundereisa- Prosess & aktivitet i verksemda- Historieforteljing-      Marknadsføring- Produktkalkyler & kostnadar
SAMLING 3:
Ulike budsjett- Bank- Finansiering og verkemiddelapparat- Handlingsplan
SAMLING 4:
Pitch, Strategi og styring-Oppsummering
 
Vegen vidare: Inkludert 10 timar for oppfølging og rådgjeving med Næringshagen

NÅR:
Kursrekkje Hausten 2019 i Hardanger, 4 samlingar a 2 dagar i trivelege rammer 
FOR KVEN:
Gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfase, og opptil ca 2 års drift
Gjennomarbeidd program som har gitt høg suksessrate for gründerar og oppstarts verksemder 
PÅMELDINGSFRIST:
15. august 2019, med først til mølla prinsipp, bindande påmelding
 
 
PRIS:
Kr 4000,- pr person. Programmet elles er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Kraftfondet.
 
Stad: Hardanger
Tid:   Fredagar:  16.00-20.00
         Laurdagar: 08.30-16.30
 

Datoar for samlingar:
September:  13.-14.
Oktober:         4.-5.
November:     1.-2. og 22.- 23.

For meir informasjon ta kontakt med Kjersti Bjørke mob. 41 33 95 79

PÅMELDING
E-post:
kjersti@hardangerhagen.no

 
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
icon-tel
Tlf:     900 70 848
Følg oss
 

 
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
icon-tel
Tlf:     900 70 848