generasjonsskifte m logo

Velkomen til seminar om generasjonsskifte

Advokatfirmaet PwC ved Gaute Lunestad og Aud-Marit Næss vil saman med Næringshagen i Hardanger invitere til gratis seminar i Norheimsund.
Dato: Onsdag 16. oktober kl. 13:00 - 14:30.
Program: Registrering og lett servering frå kl. 13:00 - 13:30. Presentasjon ved Advokatfirmaet PwC frå kl 13:30 - 14:30.
Stad: Thon Hotel Sandven i Norheimsund.
Målgruppe: Eigarar, neste generasjons eigarar og sentrale tilsette i privateigde selskap.
Pris: Ingen seminaravgift.
Servering: Lett servering.
Bindande påmelding snarast: nih@hardangerhagen.no
Info: Kontakt Marita Gjerde mob. 91 81 74 40

Dersom dagens eigarar ynskjer at verksemda skal overførast til neste generasjon, bør denne overgangen planleggast i god tid før sjølve generasjonsskiftet skal gjennomførast. 

Advokatfirmaet PwC vil på dette seminaret gjennomgå det mest sentrale regelverket som gjer seg gjeldande i ein slik prosess, trekke fram nokre førebuande grep som kan gjerast for å sikre eit strukturert generasjonsskifte, samt vise nokre konkrete dømer på korleis sjølve generasjonsskiftet kan gjennomførast.

 Vel møtt!

lunestad%2c gaute7x10
Gaute Lunestad
Advokatfullmektig 
Advokatfirmaet PwC i Bergen 

aud -marit n%c3%a6ss 7x10
Aud-Marit Næss
Advokat
Advokatfirmaet PwC i Bergen.