styret2

Styret i Næringshagen i Hardanger

Me er så heldig å ha desse flinke personane med å styre Næringshagen
Styreleiar:  Gjermund Stuve.
Dagleg leiar, Norsk landbrukstenester Hordaland

Styremedlem: Anne Marie Øvrevik.
Seniorrådgjevar for Azets Norge

Styremedlem: Natalia Golis.
Gruppeleiar i MDG i Hordaland

Styremedlem: Kristine Hesthamar
Dagleg leiar, Ullensvang Næringsforum

Styremedlem: Lars Audun T. Torvik.
Banksjef Norheimsund, Sparebanken Vest

Styremedlem: Leiv Vambheim.
Pensjonist, Eidfjord

Styremedlem: Ulf Hustad.
Rådgivar, Siva SF