eidfjord4

NiH kontordag i EIDFJORD

VEKST- & UTVIKLING FOR NÆRINGSLIVET
Næringshagen i Hardanger vil ha faste kontordagar i Eidfjord.

Ta kontakt med Kjersti Bjørke for meir informasjon om dato og klokkeslett.

Kjersti
e-post: kjersti@hardangerhagen.no
Mob: 41 33 95 79