ulvik2

Møte om smittevern og støtteordningar i Ulvik

TIL NÆRINGSDRIVANDE I ULVIK OG GRANVIN
Velkomen til møte!

Smittevernkurs og anna viktig næringsinformasjon vedrørande covid-19
  
Elvatun, Ulvik fredag 29. mai,
kl 12.00 – 15. 00.

12.00: Velkomen til samvær på ein meter avstand 😊 
  • Korleis kan du som bedrift utøve eit godt smittevern på arbeidsplassen og i kunderetta situasjonar? Ved Bedriftshelse1 (Kursbevis som du kan henge opp på arbeidsplassen)
  • Orientering om dei ulike økonomiske statlege kompensasjonsordningane.
  • Kva kan Næringshagane hjelpe bedriftene med?

Høve til spørsmål og debatt etter kvar sekvens.

Arrangementet er gratis for alle.
 
Møtet vert avslutta seinast kl. 15.00.
 
Maks 2 personar per bedrift, avgrensa tal plassar.
 
Påmelding innan torsdag 28. mai, kl 12.00, still gjerne spørsmål på førehand i påmeldingsskjema.
 
Link til påmelding

Næringshagane i Odda, Voss og Hardanger samarbeider om arrangementet med Ulvik herad og Ulvik Næringslag.

Velkomen til ein viktig møteplass!