smittevern heimeside2

LUNSJMØTE Holmatun

Møte for næringslivet i regionen
Velkomen til lunsjmøte om smittevern og støtteordningar ved koronakrisa.

Holmatun Øystese 13. mai, kl 12.00 – 15. 00.

Program:
12.00: Velkomen til lunsjmøte på ein meter avstand 😊
 
  • Korleis kan du som bedrift utøve eit godt smittevern på arbeidsplassen og i kunderetta situasjonar?  Av Bedriftshelse1 (Kursbevis som du kan henge opp på arbeidsplassen)
  • Orientering om dei ulike økonomiske statlege kompensasjonsordningane og støtte frå Kraftfondet (Kvam herad).
  • Kva kan Næringshagen i Hardanger hjelpe bedriftene med?
  • Høve til spørsmål og debatt etter kvar sekvens. Still gjerne spørsmål på førehand i påmeldingsskjemaet så vi kan førebu gode svar.
 
Arrangementet er eit samarbeid med Kvam herad og er gratis for alle.
 
Møtet vert avslutta seinast kl. 15.00.
 
Maks 2 personar per bedrift, avgrensa tal plassar.
 
Velkomen til ein viktig møteplass!Link til påmelding.

Eidfjord: Me vil arrangere eit liknande lunsjmøte på Hotel Vøringfoss i Eidfjord den 19. mai, kl 12.00 - 15.00. Informasjon og program kjem neste veke.