hotel voringsfoss

LUNSJMØTE Eidfjord

Møte for næringslivet i regionen
Velkomen til lunsjmøte!
Smittevernkurs og anna viktig næringsinformasjon vedrørande covid-19
  
Kultursalen Quality Hotel Vøringfoss 19 mai,
kl 12.00 – 15. 00.

12.00: Velkomen og lunsjsamvær på ein meter avstand 😊 
  • Korleis kan du som bedrift utøve eit godt smittevern på arbeidsplassen og i kunderetta situasjonar? Ved Bedriftshelse1 (Kursbevis som du kan henge opp på arbeidsplassen)
  • Orientering om dei ulike økonomiske statlege kompensasjonsordningane.
  • Kva kan Næringshagen i Hardanger hjelpe bedriftene med?
  • Høve til spørsmål og debatt etter kvar sekvens.

Arrangementet er gratis for alle.
 
Møtet vert avslutta seinast kl. 15.00.
 
Maks 2 personar per bedrift, avgrensa tal plassar.
 
Påmelding innan fredag 15. mai, still gjerne spørsmål på førehand i påmeldingsskjema.
 
Link til påmelding

Møte er eit samarbeid mellom Eidfjord kommune, Eidfjord næringslag og Næringshagen i Hardanger.

Velkomen til ein viktig møteplass!