8a

KURS og Medlemsmøte mars og april 2018

Merk datoar

12. mars
Intro-kurs Styrearbeid, basis 3t, Øystese Torefjell møterom kl 12.30 – 16.00. Avslutt med lett middag
 
20. mars
Medlemsmøte Kleppe Møbelfabrikk, kl 12.00 – 15.00. «Kleppe vurderar systemet LEAN (kvalitetsforbetring/effektivisering) i sin produksjon, dette vert noko av tema»
 
11. april
Servicekurs :)kurs 3t, for tilsette/sesongarbeidarar i alle bransjar, Eidfjord, Fjell og Fjord kl 12.30 – 16.00
Avslutt med lett middag
 
12. april
Servicekurs :)kurs 3t, for tilsette/sesongarbeidarar i alle bransjar, Norheimsund Fartøyvernsenteret, kl 12.30 – 16.00 – «Betre service enn konkurrentane kan bli eit av dine aller største konkurransefortrinn»
Avslutt med lett middag
 
Veke 17
Styrekurs 1 dag, Øystese (dato ikkje avklara) Lunsj.
 
Veke 18/19
Medlemsmøte (stad og dato ikkje avklara)

Meir informasjon og påmelding kjem seinare