medarbeidersamtale feb 20 redigert

Kurs i Medarbeidarsamtale

Medarbeidarsamtale er eit viktig verktøy for å utvikle tilsette og arbeidsplassen.
Tid: Onsdag 19. februarkl. 8.30 – 15.30
Stad: Sjøtunet Rykkje Øystese
Pris: 2100,- medlems/målbedrifter.
​       2600,- Ikkje medlem 
        Inklusiv lunsj/kaffi

Program
  • Innhald og teori om medarbeidarsamtalen som leiarverktøy.
  • Kommunikasjon og samtaleteknikk.
  • Praktiske øvingar, verktøy og teknikkar.
Kurshaldar: Kjersti Bjørke, Forretningsutviklar i Næringshagen i Hardanger.

Påmelding: Innan 4. februar
Marita Gjerde
e-post: marita@hardangerhagen.no
Mob: 91 81 74 40