annonse grunderakademiet nih apr 19 copy

Kurs - Gründerakademiet hausten 2019

Vurderer du å starte opp eige bedrift?
Bli med oss på etablerarkurs!

Me rekrutterer i vår ti deltakarar til Gründerakademiet, som går over 4 samlingar, à to dagar, hausten 19. Det vert nettlæring mellom samlingane.

Kr. 4000 pr deltakar for heile kurset. Ti timar oppfylging etter ynskje og behov etter kurset er med i prisen.


Kontakt Næringshagen i Hardanger på e-post nih@hardangerhagen.no eller Sigmund Vereide på telefon 900 70 848 for meir informasjon.