invitasjon-tyskland2020-191219-01 redigert

Invitasjon til Industri 4.0-tur Tyskland

Vert med på turen og lær om korleis leiande tyske industrimiljø jobbar med ny teknologi
Siva inviterer i samarbeid med Innovasjon Norges Tysklands-kontor og Norsk-Tysk Handelskammer til Industri 4.0-tur til Tyskland (lekkje for info) 15 - 20. april 2020.
 
Som annonsert er turen åpen for klynger i Norwegian Innovation Cluster programmet, innovasjonsselskap i Siva-nettverket, katapult-sentre og andre utvalgte miljøer.
 
Vi opplever stor interesse for å delta på turen. For at besøkene hos bedrifter og forskningsinstitutter, skreddersydde messe-besøk, workshops og matchmaking-arrangement skal bli effektive og gjennomførbare, må vi begrense antall deltagere til maksimalt 30. Vi setter derfor en grense på maksimalt en deltager pr. miljø.
 
Det er stort «trykk» på overnattingskapasitet både i München-området og i Hannover, så vi fremskynder påmeldingsfristen til 28/2.

Litt om logistikk:
Vi flyr til Munchen 15. april og første møte/samling er ettermiddagen 15. april
Opplegget 15-17. april blir i Munchen-Stuttgart området
Fra 18-19. april overnatter vi på et hyggelig sted mellom Munchen/Stuttgart og Hannover.

Her vil vi ha workshops og matchmaking arrangement

Vi har forhåndsbestilt hotell rom i nærheten av Hannover 19-21. april
Deltagerne vil selv dekke kostnader til flyreisen og hotell
Vi dekker kostnader ved felles transport i Tyskland og felles måltider
Kostnader med program tilrettelegging fra tyske aktører dekkes av oss 
Som tidligere nevnt avsluttes turen med skreddersydd opplegg på Hannovermessen (se også www.hannovermesse.de) 20. april.
 
 Da ser vi fram til din påmelding innen 28. februar!
 
På vegne av arrangementskomiteen.
 
Mvh
Bjørn Arne Skogstad
Siva

For meir informasjon og påmelding ta kontakt med Sigmund Vereid på mob. 90 07 08 48.