images44egdowr

Intro-kurs Styrearbeid

- Aldri har det vore viktigare med eit godt styre -
Intro-kurs Styrearbeid: Basis 3,5 t.

Øystese, Næringshagen i Hardanger, «Torefjell» møterom
Måndag 12. mars kl. 12.00 – 16.00 m/pause
Me startar med lett lunsj. Meld frå til oss om du har matallergiar me skal ta omsyn til.

Pris:       Medlemmer       kr 1750

               Andre             kr 2550

Kurshaldar, forretningsutviklar i Næringshagen i Hardanger v/ Kjersti Bjørke

Kjersti presenterer essensen i kva godt styrearbeid er:
AKTUELLE TEMA: Kva er eit styre, nytte og verdiskaping, ansvar, samspel med dagleg leiar, ferdigheitar og oppgåver. Gjennomføring: Samtale oppgåver og teori.

Kurset er basiskunnskapar for dagskurset for Styrearbeid i april (veke 17) , Øystese. Kursa kan likevel gjennomførast uavhengig av kvarandre.

Påmelding snarast: nih@hardangerhagen.no  Marita Gjerde 91 81 74 40

Hugs fakturaadressa