fagseminar voss  kompens red

Gratis fagseminar: Kompensasjonsordninga

Nettmøte som arrangeres av ​Næringshagen på Voss, Næringshagen i Hardanger og Næringshagen i Odda

Torsdag 18. juni 2020 kl. 09:00–10:00


Sted: Teams. Du vil få tilsendt møteinnkalling etter påmelding
Påmelding: Meld deg på i link under eller til post@nhvoss.no.

https://urldefense.com/v3/__https:/response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5472577&sid=lhJeLOqZS6__;!!E1R1dd1bLLODlQ4!Wf0b3hfmFEBXCWJX463ByNP-8KHdvspqImfi_1oX7rvjFzILQF-VtXCpJhLkfvSAZg$

Har du kontroll på kva du kan søkje om i samband med kompensasjonsordninga? Få gode tips om suksessfaktorar for effektiv prosess og høve til å stille spørsmål og få svar på dine utfordringar.

Velkomen til webinar med moglegheit for spørsmål og svar om kompensasjonsordninga.

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Næringshagane på Voss, Hardanger og Odda i samarbeid med KPMG inviterer det lokale næringslivet til eit informativt fagseminar, om kontantstøtteordninga, søknadsgrunnlaget og erfaringer frå innsendte søknader. Du kan og stille konkrete spørsmål om din verksemd. Siste endringar er inkludert slik at du kan få tips om evt endringar du kan søkje om eventuelle endringar fra mars av.

Dette fagseminaret passer for enkeltmannsforetak, selvstendig næringsdrivende, etablert næringsliv og nytablerte verksemder.

Fagseminaret blir halde av partner Knut Olav Karlsen og Senior Manager Inger Marie Støylen i KPMG.

PROGRAM:
1. Kontantstøtteordninga
- Kvalifikasjonskrav, kven kan søke kompensasjon og kva kan du søke om kompensasjon for
- Endringar i forskrift oppdatert 15. mai

2. Søknadsgrunnlaget – praktisk gjennomgang av kva du må tenke på og hugse på å få med
- Kva må du dokumentere
- Korleis sikre rett periodisering i samsvar med regelverk
- Søknadsfristar

3. Erfaringar frå søknadar som allereie er sendt inn
- Suksessfaktorar for effektiv prosess
- Plukket ut til manuell kontroll? Kva betyr det?

4. Spørsmål og svar

Vel møtt!