bilde grunderkurs

Gründerkurs

Kurs for gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfase
GründerAkademiet i Hardanger hausten 2019

MÅL: Program for å rusta deg som gründer til suksessfull oppstart og/eller drift av eigen verksemd
For kven: Gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfase, og opptil ca 2 års drift
Kva: Gjennomarbeidd, heilhetleg program som har gitt høg suksessrate for gründerar og oppstartsverksemder.
(Norske Næringshagar/SIVA) Kursbevis

Utvalde tema: Drivkraft & ambisjon. Kunde & marknad. Produkt/teneste. Inntening, produktkalkyler, budsjett & kost-nadar. Prosess & aktivitet i verksemda. Historieforteljing og pitch. Finansiering og verkemiddelapparat. Strategi og styring
 
Tid: Fredagar:16.00-20.00 / Laurdagar: 08.30-16.30
 
Pris: Kr 4000,- pr person for heile programmet inkl. oppfølging. Programmet elles er finansiert av Sparebanken Vest, Kvam herad og Hordaland Fylkeskommune
 
Ditt bidrag: Energi, motivasjon, lære- og arbeidslyst

Næringshagen i Hardanger inviterer
til grundersamlingar og foredrag:

1. 13-14. september
2.     4.-5. oktober
3.     1.-2. november
4. 22.-23. november
10 t individuell oppfølging til våren
Noko heimearbeid mellom dei obligatoriske samlingane
 
Bindande påmelding til Næringshagen i Hardanger
Påmelding: innan 1.september 2019 til
kjersti@hardangerhagen.no                      
Mobil: 41 33 95 79
www.facebook.com/hardangerhagen/