Hardangerbrua

Evaluering av Utne lokalmatnettverk-samling

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på Utne lokalmatnettverk- samling i regi av Næringshagen i Hardanger 9. - 10. oktober 2018.

Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring
1
2
3
4
5
6
Workshop
1
2
3
4
5
6
Servering
1
2
3
4
5
6
Overnatting
1
2
3
4
5
6
Sidertur til Bleie Gard
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om samlinga
1
2
3
4
5
6
Påmelding til samlinga
1
2
3
4
5
6
Stadfesting på at du fekk plass
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6
Foredrag Torstein Hatlevik Håheim Gård
1
2
3
4
5
6
Foredrag Jan Tjosaas Hanen
1
2
3
4
5
6
Foredarag Leif Øye Grøntprodusentane, Ullensvang
1
2
3
4
5
6
Foredrag Ingerid Wembstad MatArena
1
2
3
4
5
6

Kommentarar