hardangerbrua

Evaluering StyreWorkshop2

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på Styreworkshop 2 på Sjøtunet 17. oktober 2018.

Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring
1
2
3
4
5
6
Gruppearbeid
1
2
3
4
5
6
Servering
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om samlinga
1
2
3
4
5
6
Påmelding til samlinga
1
2
3
4
5
6
Stadfesting på at du fekk plass
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6

Kommentarar

Forslag til tema på framtidige kurs
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
Tlf:     900 70 848
Følg oss
 

 
Kontakt oss
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
Tlf:     900 70 848