Hardangerbrua

Lunsjmøte i Holmatun

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på lunsjmøte i Holmatun 13. mai 2020.
Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring
1
2
3
4
5
6
Servering
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om møtet
1
2
3
4
5
6
Påmelding til møtet
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6
Forelesar Hanne Osebakken Seljestad - Bedriftshelse1
1
2
3
4
5
6
Forelesar Ketil Karlsen - Bedriftshelse1
1
2
3
4
5
6

Kommentarar