Hardangerbrua

Evaluering kurs i prosjektleiing

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på kurs i prosjektleiing 26. - 27. mars 2019, Thon hotel Sandven.

Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon før lunsj dag 1
1
2
3
4
5
6
Presentasjon før lunsj dag 2
1
2
3
4
5
6
Presentasjon etter lunsj dag 1
1
2
3
4
5
6
Presentasjon etter lunsj dag 2
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring:
1
2
3
4
5
6
Servering dag 1
1
2
3
4
5
6
Servering dag 2
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om kurset
1
2
3
4
5
6
Påmelding til kurset
1
2
3
4
5
6
Stadfesting på at du fekk plass
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6
Forelesar
1
2
3
4
5
6

Kommentarar

Forslag til tema på framtidige kurs