Hardangerbrua

Kurs i Medarbeidarsamtale

Skjemaet er tiltenkt dei som deltok på kurs i Medarbeidarsamtale 19. februar "Torefjell" møterom.
Det er fint om så mange som mogleg av deltakarane fyller ut dette evalueringsskjemaet. Tilbakemeldingar er nyttige for oss med tanke på framtidige arrangement.
Svara på e-posten er anonyme.
Takk for at du tek deg tid til å svare.
Kva synest du om følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Fagleg innhald
1
2
3
4
5
6
Presentasjon
1
2
3
4
5
6
Utbytte for meg
1
2
3
4
5
6
Praktisk gjennomføring
1
2
3
4
5
6
Gruppearbeid
1
2
3
4
5
6
Servering
1
2
3
4
5
6

Kor tilfreds er du med følgande? 1 = svært dårleg, 6 = svært godt
Informasjon om kurset
1
2
3
4
5
6
Påmelding til kurset
1
2
3
4
5
6
Stadfesting på at du fekk plass
1
2
3
4
5
6
Møtelokala
1
2
3
4
5
6
Forelesar
1
2
3
4
5
6

Kommentarar

Forslag til tema på framtidige kurs