Hardangerbrua
Den regionale Næringshagen i Hardanger AS bind, som Hardangerbrua, saman Hardanger til eitt nærings- og vekstområde. Vil du starta noko nytt, eller utvikla eksisterande verksemd, kan du få hjelp frå Næringshage i Hardanger!

Kontakt

Tenester i NIH

Næringshagen i Hardanger kan hjelpa med oppstart og videreutvikling av bedrifta.
Les meir

Åpningstider

Måndag til fredag, kl. 8.00 - 15.00

Me i Næringshagen vil frå måndag 16. mars ha heimekontor,
me vil avvente situasjonen framover og halde deg informert.
Du vil nå oss på telefon eller e-post. 
Sigmund: mob. 900 70 848
Marita: 918 17 440
 
Fokus framover vil vere å hjelpe målbedrifter som av ulike årsaker
har vanskar i den spesielle situasjonen me er i no.
Ta kontakt dersom det er noko du treng hjelp til.
Me vil vere operative så lenge det er forsvarleg å drive vidare.
Det vert vurdert permitteringar hjå oss fortløpande.
 
Me er alle prega av det som skjer og me tenkjer på kvar og ein som av ulike årsaker er råka av situasjonen.
 

Bedrifter

Næringshagen i Hardanger har mange medlemsbedrifter fordelt rundt i heile Hardanger.
Les meir

Kurs - Møte - Aktuelt

01.04.2020

Spørjeundersøking koronakrisa

Til næringsdrivande i Eidfjord og Kvam

Les meir
16.03.2020

Ledig kontor på Fruktlageret

- eit iderikt å spennande miljø -

Les meir
12.03.2020

Deltidsstudie i Norheimsund og Odda

​Arbeids- og organisasjons-psykologi.

Les meir
17.08.2019

2. kvartal Nyheitsbrev frå Næringshagen

2. kvartal Nyheitsbrev frå Næringshagen


Les meir