Hardanger og Voss Næringshage

Me utviklar verksemder, menneske, draumar og idear.

Foto: Karoline Fosse

Uansett kva du treng hjelp til - me tilbyr mellom anna rådgjeving, oppstartshjelp, prosjektleiing og arrangement i Kvam, Voss, Ullensvang, Ulvik, Eidfjord og Kvinnherad:

Starte

Har du ein idé eller vurderer å starte opp eiga verksemd? Uansett kvar du er i prosessen - me hjelper deg frå A til Å.

Utvikle

Bistand til vekst og utvikling? Våre rådgjevarar har høg kompetanse og erfaring med utfordringar og moglegheiter du og verksemda di står overfor.

Prosjekt

Skal du starte eit prosjekt og treng rettleiing? Me hjelper deg med  prosjektplanlegging, gjennomføring og prosjektleiing.

Kva seier medlemmane våre?

Komande arrangement

Kva skjer?

Medlemssamling med Lingalaks i Norheimsund

31. mai kl 12:00 - 15:00

Velkomen til medlemssamling med Lingalaks på Thon Hotel Sandven.
Tema for samlinga er kunstig intelligens.

Les meir

Idédugnad: Korleis dela, låna og reparera meir på Voss?

6. juni kl 19:00 - 20:30

Næringshagen og Voss herad inviterar innbyggjarar, gründerar, lag, organisasjonar og etablerte verksemder for å drøfta korleis me kan dela, låna og reparera meir lokalt.

Les meir

Bygg- anlegg og eigedom

8. juni kl 15:00 - 18:00

Velkommen til juni-samlinga i Bygg-, anleggs- & eigedomsforum Voss.

Tema for dagen: Digitalisering og moglegheiter for bransjen

Les meir
Utsikt frå Oksen

Næringshagen

Hardanger og Voss Næringshage skal vera ein naturleg partner i lokal og regional næringsutvikling.  Medlemmane er dei viktigaste menneska i arbeidsliva våre, og å skapa resultat for dei er vår sterkaste kjelde til indre motivasjon.

Me utviklar verksemder, menneske og idear

Din naturlege partner i Hardanger og Voss